Zapraszamy na wycieczki ornitologiczne!

Zapraszamy do uczestnictwa osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane w tym dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Całodniowe wycieczki organizujemy w obszarach szczególnie interesujących pod względem występowania ptaków, chronionych w ramach sieci Natura 2000.

Co zapewniamy?

Zapewniamy wykwalifikowanych przewodników-ornitologów z wysokiej klasy lunetami do obserwacji ptaków, lornetki, miejsce na ognisko z kiełbaskami lub ciepły posiłek w zaprzyjaźnionej restauracji wraz z bazą noclegową.
Na wycieczkę warto zabrać: lornetkę, ciepłe nieprzewiewane ubranie (w zależności od pogody), nieprzemakalne buty, prowiant, przewodnik do oznaczania ptaków. W razie potrzeby służymy naszym sprzętem i materiałami dydaktycznymi.

Przebieg wycieczki:

Zajęcia składają się zazwyczaj z części teoretycznej (prelekcje i prezentacje multimedialne na temat rozpoznawania poszczególnych grup systematycznych i gatunków ptaków, szczegółów z ich życia, a także z zagadnień bardziej ogólnych, ciekawostek) oraz części praktycznej, na której będziemy omawiać napotkane w terenie gatunki ptaków, sposoby ich identyfikacji, oraz najciekawsze informacje na ich temat.

Miejsca, które polecamy:

Na miejsce przebiegu naszych zajęć terenowych obieramy m.in. Dolinę Dolnego Bugu, a w szczególności takie miejsca jak Popowo Kościelne, Barcice, Brańszczyk i Stare Budy, a także nadbużańskie łąki i rozlewiska lewego brzegu w Kuligowie, Słopsku, Dręszewie, Broku, Wywłoce.

Gatunki ptaków, które można zaobserwować w tych miejscach to m.in.: świstuny, cyranki, płaskonosy, bewiki, łabędzie krzykliwe, gęgawy, gęsi zbożowe i białoczelne. Podczas migracji bywają to wielotysięczne stada ptaków.

Innymi miejscami w których prowadzimy obserwacje to m.in.: wydmy Lucynowsko-Mostowieckie
– ostoja lelka kozodoja i lerki. Bagno Pulwy z występującym tam kulikiem wielkim, orlikiem krzykliwym i innymi ciekawymi gatunkami ptaków. Powędrujemy pośród podmokłych łąk od Sieczych do Rząśnika. Przemierzymy leśnymi duktami ostępy dwóch okolicznych puszcz: Białej i Kamienieckiej, nie tylko za dnia, ale także nocą – nasłuchując sów.

Organizujemy także wyjścia w celu obserwacji konkretnych gatunków ptaków – jeśli posiadasz takie na swojej liście – zapraszamy do kontaktu.

Na koniec jedna tylko ważna informacja. Wartością nadrzędną jest dla nas dobro ptaków, dlatego obserwacje prowadzimy w sposób dla nich bezpieczny i od tej zasady nie ma odwołania podczas naszych wycieczek.