O mnie

Nazywam się Marek Twardowski. Z zamiłowania jestem ornitologiem i przyrodnikiem.
Poprzez moją działalność pragnę zainteresować Państwa pięknem lokalnej przyrody oraz promować nasze lokalne przyrodnicze perełki, jakimi są - Dolina Dolnego Bugu, Dolina Narwi, Dolina Liwca, Puszcza Biała, Puszcza Kamieniecka, obszary bardzo interesujące przyrodniczo i obfitujące w wiele ciekawych gatunków ptaków.

Kilka słów o mnie

Ukończyłem studia na wydziale Zarządzania Środowiskiem, których głównym przesłaniem była ekologiczna sieć NATURA 2000. Celem jej jest zachowanie dóbr przyrody w niezmienionym stanie, tak aby przyszłe pokolenia mogły się cieszyć i odkrywać wspaniały świat przyrody.
Poprzez codzienne obcowanie z naturą, a zwłaszcza z ptakami, poznawałem ich sekretne życie, biologię, zwyczaje, trasy migracji oraz gniazdowanie różnych gatunków. Doskonaliłem swoją wiedzę poprzez prowadzenie wielu monitoringów środowiskowych, m.in. Monitoringu Migrujących Gęsi prowadzonego dla Towarzystwa Przyrodniczego ,,Salamandra” oraz Kontroli stanowisk lęgowych łabędzia krzykliwego, który prowadzę dla Polskiej Akademii Nauk. Współpracuję też z Towarzystwem Przyrodniczym Dubelt w ramach czynnej ochrony lęgowisk i tokowisk Dubelta.
Obecnie jestem przewodnikiem wycieczek ornitologicznych, poprzez tę stronę pragnę zainteresować Państwa pięknem lokalnej przyrody, oraz promować Dolinę Dolnego Bugu, jako obszaru obfitującego w niezliczone gatunki ptaków.
Zapraszam Państwa wspólnie ze mną do udziału w wyprawach terenowych.

wycieczki-ornitologiczne.pl 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone!
projekt: 84.pl
menu