Warsztaty

Zapraszam dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli do wzięcia udziału w warsztatach ekologicznych, przyrodniczo-botanicznych, ornitologicznych. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć i obserwacji terenowych. Na naszych warsztatach dzieci się nie nudzą, gdyż uczą się poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo.

Ze względu na formy pracy, grupy powinny liczyć do 20 osób.
Zajęcia trwają 60 lub 90 minut i odbywają się w Państwa przedszkolu, szkole lub w przypadku zajęć terenowych na terenach zielonych (park miejski, na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, Puszczy Białej lub innych wybranych terenach zielonych dostosowanych do wieku i potrzeb grupy).

Zajęcia mają na celu edukację dotyczącą przede wszystkim ptaków, które spotykamy w swoim najbliższym otoczeniu. Zajęcia mają na celu ukierunkowanie na zainteresowanie przyrodą dzieci od najmłodszych lat, wyrabianie wrażliwości na otaczającą przyrodę, poszerzanie wiedzy o ptakach, aby dzieci były w stanie rozpoznać i nazwać ich podstawowe gatunki. Chcemy aby przekazywanie wiedzy odbywało się w łatwy i przyjemny sposób dzięki prelekcjom w salach oraz wycieczkom w terenie. Chcemy zachęcić dzieci do dalszych, samodzielnych obserwacji oraz poznawania otaczającej je przyrody.

Nasi trenerzy dojeżdżają na zajęcia z własnymi materiałami.
Grupy, które uczestniczą w cyklu warsztatów mogą otrzymać Dyplom Młodego Ekologa.

 

wycieczki-ornitologiczne.pl 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone!
projekt: 84.pl
menu