Nazywamy się Marek Twardowski i Rafał Wyszyński. Z zamiłowania jesteśmy ornitologami i przyrodnikami.
Poprzez naszą działalność pragniemy zainteresować Państwa pięknem lokalnej przyrody oraz promować nasze lokalne przyrodnicze perełki, jakimi są – Dolina Dolnego Bugu, Dolina Narwi, Dolina Liwca, Puszcza Biała, Puszcza Kamieniecka, obszary bardzo interesujące przyrodniczo i obfitujące w wiele ciekawych gatunków ptaków.

Kilka słów o nas samych.

Marek Twardowski – z zamiłowania jestem ornitologiem i przyrodnikiem. Ukończyłem studia na wydziale Zarządzania Środowiskiem, których głównym przesłaniem była ekologiczna sieć NATURA 2000. Celem jej jest zachowanie dóbr przyrody w niezmienionym stanie, tak aby przyszłe pokolenia mogły się cieszyć i odkrywać wspaniały świat przyrody.
Poprzez codzienne obcowanie z naturą, a zwłaszcza z ptakami, poznawałem ich sekretne życie, biologię, zwyczaje, trasy migracji oraz gniazdowanie różnych gatunków. Doskonaliłem swoją wiedzę poprzez prowadzenie wielu monitoringów środowiskowych, m.in. Monitoringu Migrujących Gęsi prowadzonego dla Towarzystwa Przyrodniczego ,,Salamandra” oraz Kontroli stanowisk lęgowych łabędzia krzykliwego, który prowadzę dla Polskiej Akademii Nauk.
Obecnie jestem przewodnikiem wycieczek ornitologicznych, poprzez tę stronę pragnę zainteresować Państwa pięknem lokalnej przyrody, oraz promować Dolinę Dolnego Bugu, jako obszaru obfitującego w niezliczone gatunki ptaków.

     Rafał Wyszyński – moja życiowa przygoda z ptakami zaczęła się we wczesnym dzieciństwie, kiedy to coś nie pozwalało mi przechodzić obojętnie na widok wciąż napotykanych pierzastych istot. Wtedy jeszcze nie znałem nawet nazw ich wszystkich, widziałem i czułem jednak, że musi to być niezwykle fascynujący, piękny i różnorodny świat. Moje przeczucia mnie nie zawiodły, tego zachwytu doznaję po dzień dzisiejszy, badając, obserwując i fotografując te niezwykłe stworzenia, jakimi są dla mnie ptaki.
Zawodowo pracuję jako leśnik. Ukończyłem studia inżynierskie i magisterskie na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie oraz studia doktoranckie w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym. W swoich badaniach nad ptakami dotychczas zajmowałem się: drzewami dziuplastymi w lasach i ptakami je zamieszkującymi oraz drozdem śpiewakiem – mieszkańcem naszych lasów. Uczestniczyłem w inwentaryzacjach i opracowaniach przyrodniczych m.in. w monitoringu ptaków krajobrazu rolniczego, inwentaryzacji ptaków obszaru Natura 2000 Puszcza Biała.
Jestem także pasjonatem fotografii przyrodniczej, jestem członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
Pierwsze doświadczenia jako przewodnik terenowy zdobywałem przed laty w Puszczy Białowieskiej, gdzie miałem możliwość odkrywać piękno naszej przyrody przed gośćmi zza granicy. Teraz, poprzez tę stronę i naszą działalność, pragniemy wspólnie z Markiem, dać Państwu możliwość i zachęcić do podziwiania tego piękna wspólnie z nami, podczas wypraw terenowych.